PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024 09/10/2023 [HyperLink19]
2 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục tháng 4/2023 19/04/2023 [HyperLink19]
3 Thông báo thi tuyển viên chức năm 2022 25/08/2022 [HyperLink19]
4 Công văn về việc triển khai hoạt động đầu năm học và tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của SỞ GD&ĐT 25/08/2022 [HyperLink19]
5 KẾ HOẠCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 16/07/2022 [HyperLink19]
6 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trường THCS Hưng Thái năm 2022 16/07/2022 [HyperLink19]
7 Kế hoạch công tác tháng 01/2022 24/01/2022 [HyperLink19]
8 Kế hoạch công tác tháng 12/2021 24/01/2022 [HyperLink19]
9 Kế hoạch công tác tháng 11/2021 24/01/2022 [HyperLink19]
10 Kế hoạch công tác tháng 10/2021 24/01/2022 [HyperLink19]
11 KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BÊNH COVID-19 KHI HỌC SIN H ĐI HỌC TRỞ LẠI 14/09/2021 [HyperLink19]
12 THÔNG BÁO HỌC SINH KHỐI 6,9 ĐI HỌC TRỞ LẠI 14/09/2021 [HyperLink19]
13 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN TỔ COVID-19 14/09/2021 [HyperLink19]
14 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 14/09/2021 [HyperLink19]
15 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2021 14/09/2021 [HyperLink19]
16 Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2021 18/08/2021 [HyperLink19]
17 Nghị quyết chi bộ tháng 8 năm 2021 18/08/2021 [HyperLink19]
18 Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 24/06/2021 [HyperLink19]
19 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 24/06/2021 [HyperLink19]
20 Kế hoạch công tác tháng 5/2021 24/06/2021 [HyperLink19]
    
12345678910...