PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định kỷ luật học sinh Hoa, Hường 30/10/2017 [HyperLink19]
2 Các mẫu biên bản HS vi phạm 30/9/2017 [HyperLink19]
3 Quyết định kỉ luật HS Nguyễn Đa Hiệp 20/9/2017 [HyperLink19]
4 Hướng dẫn kỷ luật học sinh năm học 2017-2018 20/9/2017 [HyperLink19]
5 Mẫu chấm thi đua hàng tháng của CBGVNV năm học 2015-2016 15/8/2015 [HyperLink19]
6 Quy chế chuyên môn THCS Hưng Thái 2015-2016 29/8/2015 [HyperLink19]
7 Phân công chuyên môn + Thời khóa biểu lần 4 ( Thực hiện từ Tuần 8 ) 11/10/2014 [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu Lần 3- HK1 13/9/2014 [HyperLink19]
9 Phân công chuyên môn + Thời khóa biểu lần 2 (HK1) 30/8/2014 [HyperLink19]
10 Phân công chuyên môn + Thời khóa biểu HK1 ( Lần 1) 23/8/2014 [HyperLink19]