Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Lao động và công đoàn Hải Dương 1 3000
2 Văn nghệ Hải Dương 60 663000
3 Tạp chí khoa học giáo dục 78 1338500
4 Sách giáo dục thư viện và trường học 81 513500
5 Văn học và tuổi trẻ 100 825000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 131 1839300
7 Dạy và học ngày nay 146 1956600
8 Tạp chí giáo dục 159 2415700
9 Vật lí tuổi trẻ 227 1799500
10 Thế giới mới 235 1999300
11 Toán học tuổi trẻ 288 2633500
12 Sách Giáo khoa 933 6206200
13 Sách nghiệp vụ 1042 19945700
14 Toán tuổi thơ 1253 8894500
15 Sách tham khảo 2459 65370400
 
TỔNG
7193
116403700
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Hưng Thái
Địa chỉ: Hưng Thái, Ninh Giang, Hải Dương - Điện thoại 03203769232 - Email: ng-thcshungthai@haiduong.edu.vn, 315thcshungthai@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương
30299516