Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Lao động và công đoàn Hải Dương 1 3000
2 Văn nghệ Hải Dương 60 663000
3 Tạp chí khoa học giáo dục 73 1168500
4 Sách giáo dục thư viện và trường học 79 494500
5 Văn học và tuổi trẻ 96 765000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 126 1714300
7 Dạy và học ngày nay 141 1831600
8 Tạp chí giáo dục 149 2165700
9 Vật lí tuổi trẻ 218 1619500
10 Thế giới mới 235 1999300
11 Toán học tuổi trẻ 273 2416000
12 Sách Giáo khoa 933 6206200
13 Sách nghiệp vụ 1037 19938500
14 Toán tuổi thơ 1233 8594500
15 Sách tham khảo 2452 64878200
 
TỔNG
7106
114457800
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Hưng Thái
Địa chỉ: Hưng Thái, Ninh Giang, Hải Dương - Điện thoại 03203769232 - Email: ng-thcshungthai@haiduong.edu.vn, 315thcshungthai@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương
30299516