PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Lao động và công đoàn Hải Dương 1 3000
2 Văn nghệ Hải Dương 60 663000
3 Tạp chí khoa học giáo dục 89 1920500
4 Sách giáo dục thư viện và trường học 91 608500
5 Văn học và tuổi trẻ 122 1125000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 145 2233300
7 Dạy và học ngày nay 160 2306600
8 Tạp chí giáo dục 187 3115700
9 Vật lí tuổi trẻ 255 2359500
10 Thế giới mới 276 2524100
11 Toán học tuổi trẻ 330 3263500
12 Sách Giáo khoa 819 5499800
13 Sách nghiệp vụ 1033 20083000
14 Toán tuổi thơ 1363 10394500
15 Sách tham khảo 2499 68446000
 
TỔNG
7430
124546000