PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Lao động và công đoàn Hải Dương 1 3000
2 Văn nghệ Hải Dương 60 663000
3 Tạp chí khoa học giáo dục 81 1440500
4 Sách giáo dục thư viện và trường học 83 532500
5 Văn học và tuổi trẻ 106 905000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 134 1914300
7 Dạy và học ngày nay 149 2031600
8 Tạp chí giáo dục 165 2565700
9 Vật lí tuổi trẻ 233 1919500
10 Thế giới mới 276 2524100
11 Toán học tuổi trẻ 297 2768500
12 Sách Giáo khoa 819 5499800
13 Sách nghiệp vụ 1028 19832900
14 Toán tuổi thơ 1283 9294500
15 Sách tham khảo 2422 65055500
 
TỔNG
7137
116950400