PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Lao động và công đoàn Hải Dương 1 3000
2 Văn nghệ Hải Dương 60 663000
3 Tạp chí khoa học giáo dục 81 1440500
4 Sách giáo dục thư viện và trường học 85 592500
5 Văn học và tuổi trẻ 114 1005000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 138 2014300
7 Dạy và học ngày nay 153 2131600
8 Tạp chí giáo dục 173 2765700
9 Vật lí tuổi trẻ 241 2079500
10 Thế giới mới 276 2524100
11 Toán học tuổi trẻ 309 2948500
12 Sách Giáo khoa 819 5499800
13 Sách nghiệp vụ 1033 20102900
14 Toán tuổi thơ 1283 9294500
15 Sách tham khảo 2486 67519500
 
TỔNG
7252
120584400