PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI
Video hướng dẫn Đăng nhập
CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG
Năm học :
 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Hồ sơ công khai năm học 2023-2024 Nguyễn Hữu Thuyết [HyperLink19]
2 Hồ sơ công khai năm học 2023-2024 Nguyễn Hữu Thuyết [HyperLink19]
3 Hồ sơ công khai năm học 2023-2024 Nguyễn Hữu Thuyết [HyperLink19]
4 Hồ sơ công khai năm học 2023-2024 Nguyễn Hữu Thuyết [HyperLink19]