PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phạm Thị Dinh
   Sinh ngày: 01/11/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đội 3 - Văn Diệm - Hưng Thái - Ninh Giang
   Thành tích:     Đạt giải ba cấp tỉnh ném bóng nữ
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Lệ Quyên
   Sinh ngày: 19/08/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đội 9 - An Lý - Hưng Thái - Ninh Giang
   Thành tích:     Đạt giải ba cấp tỉnh nhảy xa nữ
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Thanh Cúc
   Sinh ngày: 23/11/2002  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Đội 9-An Lý- Hưng Thái
   Thành tích:   
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Trang
   Sinh ngày: 07/11/2002  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Đội 2- Văn Diệm- Hưng Thái
   Thành tích:   
   Năm học: 2015 - 2016
   Trần Khắc Đạt
   Sinh ngày: 30/08/2001  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Đội 1 - Văn Diệm -Hưng Thái
   Thành tích:   
   Năm học: 2015 - 2016
   Phạm Đình Duy
   Sinh ngày: 05/06/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Văn Diệm-Hưng Thái-Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2013 - 2014